Biskup zapewnił o łączności w dziękczynieniu z nowo wyświęconym diakonem Marcinem Kupińskim (z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach), z jego rodzicami i rodziną. - On od was wyszedł i zawsze będzie z wami, choć jest teraz oddany w pełni na służbę Kościoła – mówił. Podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do wzrostu i umocnienia powołania nowego diakona.

Zwrócił również uwagę, że po raz pierwszy w historii Kościoła białostockiego jest wyświęcany jeden diakon. - Jest to dla nas wszystkich, szczególne zaś dla kapłanów, wezwanie do dawania świadectwa wierności Chrystusowi i przypomnieniem, aby to, co wyrażamy w modlitwie, prosząc o powołania, Bóg spełniał właśnie dzięki temu świadectwu i wciąż powoływał. On spełnia swoje dzieło, ale też zaprasza, byśmy w nim uczestniczyli – zachęcał zgromadzonych .

- Dziś jesteśmy świadkami tajemnicy udzielania darów Bożych nie tylko naszemu bratu, Marcinowi, ale nam wszystkim – diakonom, kapłanom, biskupom, tych darów, które Chrystus wysłużył – zaznaczał hierarcha.

Po odczytaniu Ewangelii kandydat do diakonatu wypowiedział swoje przyrzeczenia, zobowiązując się do celibatu, posłuszeństwa biskupowi i jego następcom oraz do odmawiania modlitwy brewiarzowej. Najważniejszym momentem sakramentu była modlitwa święceń, podczas której biskup Henryk Ciereszko wzywał mocy Ducha Świętego, by uświęcił diakona oraz gest nałożenia rąk na jego głowę. Po modlitwie diakon nałożył strój liturgiczny - dalmatykę. Następnie, poprzez znak przekazania przez biskupa księgi Ewangelii, zobowiązał się do bycia jej głosicielem oraz nauczania i wypełniania z wiarą jej zobowiązań.

Eucharystię koncelebrowali arcybiskup metropolita Tadeusz Wojda, arcybiskup senior Edward Ozorowski oraz księża profesorowie białostockiego seminarium. Uroczystość święceń zgromadziła rodzinę i przyjaciół nowego diakona, który dziękował Bogu za dar powołania, „za Jego miłosierdzie, które ciągle go prowadzi i przybliża do siebie” oraz Matce Bożej za Jej nieustanną opiekę. Diakon Marcin wyraził również wdzięczność metropolicie białostockiemu Tadeuszowi Wojdzie, że „zechciał przyjąć jego pragnienie otrzymania święceń”, biskupowi Henrykowi, z którego rąk przyjął święcenia za jego przykład wiary, arcybiskupom seniorom Edwardowi Ozorowskiemu i Stanisławowi Szymeckiemu; księdzu rektorowi, profesorom i moderatorom za wychowanie, prowadzenie w powołaniu i przekazaną wiedzę; ojcom duchownym i spowiednikowi za pomoc w przybliżaniu się do Boga, swoim proboszczom i kapłanom za przykład ich życia, a w sposób szczególny rodzicom, rodzeństwu i rodzinie za ich miłość.

30 maja br. o godz. 11.00 w archikatedrze białostockiej, abp Tadeusz Wojda udzieli święceń prezbiteratu trzem diakonom, absolwentom Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

W białostockim seminarium uczy się kilku alumnów z powiatu sokólskiego.

Teresa Margańska, archibial.pl
opr. (pb)

Zdjęcia - archibial.pl: