(wrotapodlasia.pl)Pierwsze umowy na remont dróg z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały wczoraj podpisane z przedstawicielami samorządów z województwa podlaskiego, w tym także z władzami Krynek.

Strona 8 z 57

Facebook

Instagram