(wrotapodlasia.pl)Pierwsze umowy na remont dróg z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały wczoraj podpisane z przedstawicielami samorządów z województwa podlaskiego, w tym także z władzami Krynek.

Strona 6 z 55

Facebook

Instagram