REKLAMA

 

Uczniowie odbyli staże w lecznicach, gospodarstwach i cukierni [FOTO]

W ramach projektu Erasmus+ uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie zrealizowali staże zawodowe we Włoszech i Grecji.

 

REKLAMA

 

W maju 2023 roku odbył się wyjazd do Włoch dla  27 uczniów z trzech kierunków kształcenia: technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Praktyki odbywały się w lecznicach weterynaryjnych, gospodarstwach rolnych, restauracji hotelowej i cukierni.

Udział w dwutygodniowym stażu zagranicznym miał za zadanie ułatwić uczniom m.in. praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki szkolnej, poznanie nowoczesnych standardów w europejskiej branży gastronomicznej, podniesienie kompetencji językowych w zakresie angielskiego, czy też wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego uczniów.

Uczniowie otrzymali wydane w dwóch wersjach językowych (po angielsku i po polsku) europejskie certyfikaty Europass-Mobilność, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią cenną przepustkę do efektywnego poszukiwania pracy.

Od 22 stycznia do 3 lutego 2024 roku grupa sześciu nauczycieli zrealizowała  staże zawodowe w Grecji.  W czasie pobytu nauczyciele odwiedzili targi rolnicze Agrotica w Thessalonikach, muzea mieszczące się w Vergini, Izbę Fachowców Salonickich oraz Uniwersytet Arystotelesa w Thessalonikach.

Podczas wyjazdów organizowanych w ramach projektu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mieli możliwość poznania kultury i obyczajów krajów.

Wyjazdy umożliwiły także podniesienie poziomu umiejętności językowych oraz nabycie dodatkowych umiejętności interpersonalnych.

W ramach projektu Erasmus+ kolejna grupa 28 uczniów i uczennic przygotowuje się do wyjazdu na staże zawodowe do Grecji w terminie od 19 maja do 1 czerwca 2024r.

opr. (orj)

Zdjęcia - ZSCKR w Janowie:

REKLAMA

 

Facebook

Instagram