REKLAMA

 

TEMAT: PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ŚMIECI W SOKÓŁCE

PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ŚMIECI W SOKÓŁCE 2012/03/29 21:20 #1065

 • użytkownik
 • użytkownik Avatar
 • Offline
 • Senior forum
 • Posty: 46
 • Thank you received: 7
 • Oklaski: 6
Pewnie jak większość mieszkańców SM w Sokółce znalazłem dziś w skrzynce komunikat o tym, że ceny za zimną wodę, oraz wywóz śmieci ulegną zmianie od 1 kwietnia tego roku. Podwyżka wynika z tego, że MPWiK w Sokółce z dniem 1 kwietnia 2012r. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków zmienia taryfy.
Moim zdaniem jest to trochę naciągane. Z art. 28 ust. 4 tej ustawy wynika, że jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
Całość tego art. 24 brzmi:
1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie.
3. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia.
5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.
5a. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.[/right]
6. Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty taryfy, o których mowa w ust. 5b lub 8, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.
9a. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
9b. W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 9a, zamieszcza się w szczególności informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.
9c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9a, nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz planu.
10. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 5a, 5b i 9a.

Wynika z tego, że Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych taryf w terminie 45dni od dnia złożenia wniosku przez MPWiK o ich zatwierdzenie. Jeżeli zachodzi taka sytuacja to taryfy weryfikuje Burmistrz i wchodzą one po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie. Moje pytanie brzmi dlaczego Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf i jakie kompetencje posiada Burmistrz Sokółki do ich weryfikacji. Przecież to jest jakaś lipa. Omija się w ten sposób całkowicie procedurę weryfikacji zasadności wprowadzenia nowych taryf. Rada Gminy nie podejmuje uchwały w sprawie ich zatwierdzenia, nowe taryfy weryfikuje Burmistrz i jest ok. W takim razie rodzi się nowe pytanie: dlaczego Rada Gminy się tym nie zajmuje??? Podwyżkę za ogrzewanie również mamy dzięki Radzie Miejskiej w Sokółce, tę za wodę również. Na tema podwyżki cen za ogrzewanie można poczytać na stronie kuriera porannego pod adresem:www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID...9/REGION04/385115813 Bardzo serdeczne dziękuję Radnym, którzy w tak fachowy sposób dbają o swoich wyborców.

Może szanowna redakcja zechciałaby się zainteresować dlaczego Rada Miejska w Sokółce nie zainteresowała się podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych taryf MPWiK w Sokółce.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ŚMIECI W SOKÓŁCE 2012/03/31 21:35 #1066

 • krezus
 • krezus Avatar
 • Offline
 • User is blocked
 • Posty: 125
 • Thank you received: 5
 • Oklaski: -16
i co s tego wynika? chyba wiadomo, masz pismo o podwyżce i ustosunkujesz się do tego lub nie. a płacić trzeba.
jeżeli to jest naruszenie prawa , zgłoś sprawę do sond administracyjnego, on się tym zajmie. potrwa to pewnie z jakieś 3 lata izanim wyda wyrok.

po 2 widać że kompetencje radnych i znajomość kodeksu administracyjnego i innych polskich skomplikowanych kodeksów jest im nieznana.
po 3 kto z nich zna prawo administracyjne na poziomie podstawowym. wyjaśnia to wszystko :D

i nie ma co tu rozważać. tacy tam siedzą , takich wybraliśmy i tacy decydenci w imieniu innych decydują .

pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ŚMIECI W SOKÓŁCE 2012/04/03 09:20 #1069

 • marysia
 • marysia Avatar
 • Offline
 • Świeżak
 • Posty: 1
 • Oklaski: 0
może nic....ale niech przynajmniej garstka ludzi wie jakich to mamy radnych-bezradnych, którzy nawet żadnej ustawy w rękach nie mieli...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ŚMIECI W SOKÓŁCE 2012/04/05 09:56 #1083

 • krezus
 • krezus Avatar
 • Offline
 • User is blocked
 • Posty: 125
 • Thank you received: 5
 • Oklaski: -16
"Rada nic na ten temat nie otrzymała - mówi Jerzy Kazimierowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce. - Można ten zapis stosować, ale nie ma takiego obowiązku - dodaje Stanisław Małachwiej, burmistrz Sokółki. Wracamy do sprawy podwyżek cen wody, które weszły w życie 1 kwietnia br.

Nowe taryfy zgłoszone przez sokolskie Wodociągi zostały zatwierdzone przez burmistrza Sokółki, sprawą tą nie zajmowała się Rada Miejska, mimo, że według przepisów stosownej ustawy ma ona do tego prawo. Uwagę na to zwrócili nam nasi Czytelnicy (w wątku Podwyżka cen za wodę i śmieci w Sokółce). O podwyżkach pisaliśmy kilka dni temu w tekście Mieszkańcy bloków SM w Sokółce zapłacą więcej.

O wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Jerzego Kazimierowicza. - Rada nie podejmowała uchwał na ten temat. Nie otrzymaliśmy w tej sprawie żadnych dokumentów z Urzędu Miasta - tyle mogę powiedzieć. A czy było to zgodne z prawem - sprawdzi Regionalna Izba Obrachunkowa - mówi przewodniczący sokólskiej Rady Miejskiej.

- Dokonaliśmy analizy, czy kalkulacja jest dobrze przygotowana. Ceny wody wzrastały o poziom inflacji, ceny ścieków nie zostały podniesione. Zatwierdziłem więc nowe taryfy opłat przedstawione przez Wodociągi - wyjaśnia burmistrz Sokółki. - Zresztą tak się złożyło, że pracownik, który się tym zajmował w urzędzie, był na chorobowym. Przeoczenie terminu powodowało, że kierowanie sprawy pod obrady Rady Miejskiej nie miałoby sensu. Nawet jednak gdyby radni nie przyjęli taryfy, to i tak nowe stawki weszłyby w życie. Tak to przewidział ustawodawca - dodaje Stanisław Małachwiej" ze strony isokolka.eu/wiadomosci/3-sokolka/1609-ra...dwyzka-cen-wody.html

TO WYGLĄDA NA SAMOWOLKĘ.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ŚMIECI W SOKÓŁCE 2012/04/10 15:59 #1108

 • lofcik
 • lofcik Avatar
 • Offline
 • Świeżak
 • Posty: 8
 • Thank you received: 1
 • Oklaski: 0
kolejna podwyzka, miesiac bez podwyzek bylby miesiacem straconym...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Time to create page: 0.071 seconds

REKLAMA

 

Facebook

Instagram