Szudziałowo. Wyniki wyborów do Rady Gminy

Przez kolejne 5 lat gminą Szudziałowo będzie rządził Tadeusz Tokarewicz, który wygrał wybory na wójta z Dariuszem Dąbrowskim.

Frekwencja w gminie Szudziałowo wyniosła 57,59 %.

Wyniki wyborów w gminie Szudziałowo: Szudziałowo. Wyniki wyborów do Rady Gminy

opr. (mby)

Facebook

Instagram