REKLAMA

 

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zachęca do skorzystania z dyżurów specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Mogą z nich skorzystać mieszkańcy gminy w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Spotkania będą się odbywać:

Konsultacje psychologiczne: 9, 23 czerwca o godz. 15.00-17.00
Konsultacje prawne: 8, 22 czerwca o godz. 15.00-17.00
Konsultacje pedagogiczne: 7, 14 czerwca o godz. 15.00-17.00
Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 6, 27 czerwca o godz. 15.00-17.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. 

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

opr. (or)

REKLAMA

 

Facebook

Instagram