REKLAMA

 

SOSW zaprasza na zajęcia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Oferta jest skierowana do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej. Zajęcia prowadzą szeroko wykwalifikowani terapeuci.

Oferowane formy pomocy to:

- zajęcia z psychologiem,
- zajęcia integracji sensorycznej SI,
- zajęcia z logopedą, neurologopedią,
- zajęcia rehabilitacji ruchowej,
- zajęcia EEG biofeedback
- zajęcia hydroterapii,
- zajęcia z surdopedagogiem,
- zajęcia z oligofrenopedagogiem,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społęczne,
- zajęcia w sali doświadczania świata.

Zapisy na zajęcia trwają cały rok szkolny.

opr. (or)

Tags: ,

REKLAMA

 

Facebook

Instagram