REKLAMA

 

Cenne stypendium w rękach ucznia z sokólskiej „Zawodówki”

Karol Bańkowski jest uczniem Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ w Sokółce)

Uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce został stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

14 grudnia w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z województwa podlaskiego złożono 121 wniosków na stypendium i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wśród stypendystów znalazł się uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce Karol Bańkowski - uczeń klasy III TM.

opr. (mby)

 

REKLAMA

 

Facebook

Instagram