BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE dla osób po 30 roku życia

Dodaj do ulubionych
Kontakt 85 74 35 106, 85 74 35 705
Dodane 2019-11-21 09:23:01

Opis

Do udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY” zapraszamy osoby po 30 r. ż., zam. w Białymstoku, pow. białostockim i pow. sokólskim, będące w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
- ubogich pracujących
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych
- imigrantów, reemigrantów.


Działania objęte projektem:
- BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE realizowane wg zapotrzebowania uczestników projektu – organizujemy szkolenia z zakresu obsługi biura, księgowości, kadr i płac, sprzedaży, gospodarki magazynowej, obsługi programów komputerowych (np. ECDL Base, ECDL Standard, e-Urzędnik, e-Nauczyciel, AutoCAD i innych), obsługi wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B, C, C+E, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), spawania, aktualizacji uprawnień SEP, inne dostosowane do predyspozycji uczestników i potrzeb pracodawców,
- PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY,
- STAŻE W ZAKŁADACH PRACY dla osób odchodzących z rolnictwa oraz osób, które utracą zatrudnienie podczas udziału w projekcie,
- stypendium szkoleniowe i za udział w stażu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi, obiady, serwis kawowy.


Zajęcia będą prowadzone w Białymstoku i Sokółce w dni powszednie i weekendy w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników projektu.


Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać na stronie www.twp.bialystok.pl (zakładka Szkolenia ze środków UE/Projekty w realizacji/Nowe horyzonty) oraz w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 2.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego - tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705 w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.

Informacje dodatkowe

Email nauka@twp.bialystok.pl
Telefon 85 74 35 106, 85 74 35 705

Lokalizacja

Sokółka

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 8721
Wyświetlony: 212
Wygasa: 2020-01-20 08:23:01

Facebook

Instagram