BEZPŁATNY KURS z podstaw obsługi komputera - ECDL BASE. Zajęcia w Sokółce.

Dodaj do ulubionych
Kontakt 85 74 35 106
Dodane 2020-01-17 12:36:43

Opis

ECDL BASE - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence) jest podstawowym certyfikatem dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

 

Czas trwania kursu: 50 godz. lekcyjnych (zajęcia 2 – 3 razy w tygodniu w dni powszednie w godz. 16.00 – 20.00)

Miejsce prowadzenia zajęć: Sokółka

Liczba wolnych miejsc: 10

Planowany termin rozpoczęcia kursu: marzec 2020 r.

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

MODUŁ B1 –  PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM

 • Komputery i sprzęt – ICT, sprzęt, oprogramowanie i licencjonowanie, uruchamianie, zamykanie.
 • Pulpit, ikony, ustawienia - pulpit i ikony, korzystanie z okien, narzędzia i ustawienia.
 • Efekty pracy - praca z tekstem, drukowanie.
 • Zarządzanie plikami - pliki i foldery, organizacja plików i folderów, przechowywanie i kompresja.
 • Sieci - pojęcia związane z siecią, dostęp do sieci.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - ochrona danych i urządzeń, złośliwe oprogramowanie, zdrowie i ochrona środowiska.

 

MODUŁ B2 –  PODSTAWY PRACY W SIECI

 • Podstawy przeglądania Internetu - podstawowe pojęcia, zabezpieczenia i bezpieczeństwo.
 • Przeglądanie Internetu - korzystanie z przeglądarek, narzędzia i ustawienia, zakładki, drukowanie z Internetu.
 • Informacje uzyskane z Internetu – wyszukiwanie, krytyczna ocena treści, prawo autorskie, ochrona danych.
 • Pojęcia związane z komunikacją - komunikacja online, narzędzia komunikacyjne, poczta elektroniczna – podstawowe pojęcia, portale społecznościowe.
 • Korzystanie z poczty elektronicznej - wysyłanie poczty, odbieranie poczty, narzędzia i ustawienia, organizacja poczty, używanie kalendarza.

 

MODUŁ B3 –  PRZETWARZANIE TEKSTÓW

 • Praca z aplikacją - praca z dokumentami, zwiększenie wydajności pracy.
 • Tworzenie dokumentu - wprowadzanie tekstu, zaznaczanie, edycja tekstu.
 • Formatowanie – tekst, akapity, style.
 • Obiekty - tworzenie tabel, formatowanie tabeli, obiekty graficzne.
 • Korespondencja seryjna - przygotowanie korespondencji seryjnej, wydruki korespondencji seryjnej.
 • Przygotowanie wydruków – ustawienia, sprawdzenie dokumentu i drukowanie.

 

MODUŁ B4 –  ARKUSZE KALKULACYJNE

 • Użycie aplikacji - praca z arkuszami kalkulacyjnymi, udoskonalanie jakości i wydajności pracy.
 • Tworzenie dokumentu - wprowadzanie, zaznaczanie danych, edycja, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie, usuwanie.
 • Zarządzanie arkuszami - wiersze i kolumny, arkusze.
 • Reguły i funkcje - reguły arytmetyczne, funkcje.
 • Formatowanie - liczby/daty, zawartości komórek, formatowanie tabeli.
 • Wykresy - tworzenie wykresów, edycja wykresów.
 • Formatowanie arkusza – ustawienia, sprawdzanie i drukowanie.

 

Do udziału w bezpłatnym kursie realizowanym w ramach  projektu „NOWE HORYZONTY” zapraszamy osoby po 30 r. ż., zam. w Sokółce i pow. sokólskim, będące w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 • ubogich pracujących
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych

 

W ramach projektu oferujemy:

 • bezpłatny kurs z podstaw obsługi komputera – zajęcia prowadzą trenerzy z uprawnieniami egzaminatorów
 • uzyskanie certyfikatu ECDL BASE po zdaniu egzaminu
 • poradnictwo zawodowe
 • stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://twp.bialystok.pl/index.php/aktualnosci/wiecej/projekt_nowe_horyzonty

oraz w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 2.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego – TWP Białystok, tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705 w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.

Informacje dodatkowe

Email nauka@twp.bialystok.pl
Telefon 85 74 35 106

Lokalizacja

Sokółka

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 8837
Wyświetlony: 51
Wygasa: 2020-03-17 11:36:43

Facebook

Instagram