Wniosek gminy Lipsk na 68. miejscu w rankingu

Na 68. miejscu w rankingu znalazł się wniosek gminy Lipsk złożony do rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” (wcześniej określanego jako tzw. schetynówki).

Do dofinansowania w 2019 roku może zakwalifikować się wstępnie 45 wniosków z najwyższą liczbą przyznanych punktów, w tym 28 - dotyczących dróg gminnych oraz 17 - dróg powiatowych.

Samorządy mogą liczyć na 50-procentowe dofinansowanie inwestycji drogowych. Na dotację związaną z realizacją programu dla województwa podlaskiego na rok 2019 zostały przeznaczone wydatki budżetu państwa w kwocie ogółem 65 254 229 zł. (po 32 627 114,50 zł – na drogi gminne i powiatowe), co stanowi kwotę większą o 37,5 % niż środki przyznane na ten cel w 2018 r. - czytamy na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina Lipsk zamierzała przebudować ulice na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku o długości 513 metrów. W sumie koszt inwestycji oszacowano na 873 198,79 zł. Wniosek znalazł się na 68. miejscu w rankingu.

Do dofinansowania zakwalifikował się wniosek powiatu augustowskiego - przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie (o wartości 6 mln zł i rządowym wsparciu wynoszącym 3 mln zł).

(pb)

Facebook

Instagram