„Aktywna tablica” w Korycinie [FOTO]

W Szkole Podstawowej w Korycinie odbyły się lekcje otwarte dla nauczycieli międzyszkolnej sieci współpracy w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

25 lutego lekcję chemii w klasie VIII a z wykorzystaniem tablicy multimedialnej przeprowadziła Dorota Sosnowska. Tematem zajęć były „Alkany – homologi metanu”. Lekcję obserwowało 13 nauczycieli. Głównym celem było omówienie zasad pisania wzorów strukturalnych, półstrukturalnych i sumarycznych alkanów oraz ich nazw. Uczniowie byli bardzo zainteresowani lekcją, aktywni, chętnie zgłaszali się do odpowiedzi. Wykonywali ćwiczenia na tablicy interaktywnej: memory wzory - nazwy, oraz ćwiczenia z e- podręcznika. Zamierzone cele zostały osiągnięte.

Tydzień później odbyła się lekcja otwarta z matematyki w klasie V b z wykorzystaniem monitora interaktywnego przeprowadzona przez Barbarę Stachelek. Tematem zajęć było „Zastosowanie działań na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań tekstowych o treści praktycznej”. Lekcję obserwowało 11 nauczycieli. Celem zajęć było utrwalenie wiadomości dotyczących działań na ułamkach zwykłych i kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. Uczniowie przedstawili prezentację multimedialną, aby przypomnieć działania na ułamkach, rozwiązywali ćwiczenia interaktywne „Ułamki”. Pracowali w BUM – ie, czyli Biurze Usług Matematycznych. Uczniowie potrafili zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w zadaniach praktycznych, dobrze współpracowali w grupie. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie zgłaszali się do odpowiedzi - informują nauczyciele SP w Korycinie.

opr. (mby)

Lekce otwarte w Korycinie (SP w Korycinie):

Facebook

Instagram