Stypendia premiera dla najzdolniejszych [FOTO]

Wczoraj w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów premiera. Otrzymało je 116 młodych ludzi. 

Podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka przekazała gratulacje stypendystom, następnie głos zabrał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie był jedną ze 116 osób, które uzyskały stypendium prezesa rady ministrów. W uroczystości stypendyście towarzyszyli dyrektor ZSCKR w Janowie Sylwia Sadłowska oraz wychowawca Bogusław Zarzecki - czytamy w mailu nadesłanym do redakcji.

Stypendium premiera jest przyznawane uczniowi szkoły, w której można uzyskać świadectwo dojrzałości. Wynosi 2580 zł i przyznawane jest na 10 miesięcy – od września do czerwca. Dostaje je uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i ma najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych co najmniej dobre.

opr. (pb)

Facebook

Instagram